UX

UX, user Experience, eller användarupplevelse är enkelt beskrivet en persons känslor och upplevelse av mötet med din produkt, handel eller varumärke. Det vi gör är helt enkelt att med design skapa förutsättningarna för att det mötet blir så bra som möjligt.

Vi sätter människor först för att förvandla
komplexa problem till enkla beslut.


Vi tror på att research och design går hand i hand för att skapa en tjänst som folk kommer att älska. UX är inte en linjär process som man utför steg för steg, utan något man skapar förutsättningarna för. Vi löser riktiga problem med empati och innovation, blandat med kunskap och hantverk. Vi kommer att vilja ställa en massa frågor till era användare, skissa, utföra tester, och sedan fråga och testa igen. För att skapa relevans är det viktigt att ta med användarna i arbetet redan från början. För vi vet att vi inte är användarna, och inte ni heller. Människor är våra allra viktigaste verktyg i designprocessen för det är när vi förstår dem, och först då, som vi kan designa lösningar som förenar era affärsmål och era KPI’er med era kunders faktiska behov, beteenden och drivkrafter och därmed skapa värde. På riktigt.

Bra design är intuitiv och emotionell. Vi designar för långvariga relationer. När vi pratar om design menar vi hela känslan, uttrycket och funktionaliteten hos det vi utvecklar.  Användarvänlighet, navigering, struktur och tonalitet och typografi är alla viktiga komponenter i vårt designarbete.

Vi kan utgå från er grafiska profil eller tar fram ett helt nytt manér. Smart, snyggt, konst-möter-vetenskap, modernt, stiligt, blått, originellt, modigt….eller allt på en gång? Alltid med fokus på användbarhet och affär. Känslor som möter varumärke, teknik och funktion.

Kontakta oss