Strategi & Transformation

Inom Strategi & Transformation arbetar vi med företagets affärsstrategi, affärsmodell, kapabilitet, IT och organisationsstruktur. Vi analyserar hur dessa delar interagerar med varandra och hur de kan optimeras, utvecklas och transformeras för att skapa värde för era kunder.

En framgångsrik digital transformation börjar därför med ett gediget strategiarbete där vi analyserar bärkraftigheten i affären, önskvärdheten från dig som kund samt den tekniska genomförbarheten. Därefter följer projekt, utveckling och implementering av nya tekniska lösningar.

Authority hjälper er från ax till limpa med de strategiska besluten hela vägen till operativ implementering. Vi vägleder er genom hela transformationen och finns alltid med som naturliga rådgivare. Vår ambition är att växa med våra kunder. Er framgång är vår framgång!


Affärsarkitektur

Vi tar fram en dynamisk plan för företaget som ger en holistisk förståelse för organisationen och dess kapabilitet vad gäller dess finansiella planering, styrningsstruktur, affärsprocesser, organisationsutveckling och innovationsförmåga. Vi arbetar nära våra kunder och går in på djupet där vi använder oss av beprövade forskningsmetoder inom bl.a. förändringsledning, innovationsledning, och affärsmodellering.


Digital affärsutveckling

Vi coachar och vägleder er genom den digitala transformationen med utgångspunkt i visionen och affärsmålen. Vi tar fram förslag på digitala lösningar och hjälper er att implementera dessa i en affärsmodell. Med utgångspunkt från strategin arbetar vi tillsammans fram en taktisk Roadmap som vi följer upp på kontinuerlig basis.


Digital strategi

 

Våra strateger har omfattande teknisk kompetens och hjälper er att omsätta strategin i praktiken. Inom digital strategi ger vi råd kring den tekniska implementationen av digitala lösningar och tar fram styrningsdokument för system och arkitektur. Vi arbetar datadrivet och ger råd kring digitala kanaler. Vi mäter och följer upp arbetet på månadsbasis. 

Kontakta oss