Är ni klara med er digitala transformation?

Det snackas mycket om digital transformation just nu, frågar man runt lite verkar det som att alla företag redan är igång med transformationen och vissa börjar till och med att vara klara!?! Hur är det möjligt tänker du kanske, hur kan det vara så att andra företag är klara medan min arbetsplats inte ens börjat ännu?

Men med handen på hjärtat, stämmer det verkligen att alla redan påbörjat resan? Eller handlar snacket i själva verket om en bild som företaget vill leva upp till? Att det tror sig vara ständigt up-to-date, kanske har de gjort något pilotprojekt kring VR eller infört kundservice med hjälp av en chatbot. Men bortsett från dessa projekt jobbar man på som vanligt. Kan man säga att företaget genomgår en digital transformation i så fall?

Som en av mina kollegor på Authority hade sagt, det beror på. Och det ligger mycket sanning i det, för det beror på vad ni associerar med digitalisering och digital transformation. Om det för er handlar om att införa fler digitala kontaktytor och andra tekniska lösningar så är det möjligt att ni är klara med resan. Men jag tycker att man förenklat alltför mycket då, tagit så många genvägar att man tappat riktningen.

Det är därför viktigt att inleda digitaliseringen med att enas kring vad som ingår i begreppet digital transformation och om du frågar mig så är det först när vi ser bortom tekniska lösningar och kontaktytor som vi på allvar kan dra igång diskussionen kring verksamhetsutveckling och framtidssäkring – vilket är vad jag anser digital transformation verkligen handlar om.

Håller du med om den, lite bredare definitionen av begreppet, så ser verkligheten annorlunda ut, alla har inte börjat ännu, majoriteten av alla företag har i själva verket inte alls påbörjat resan utan kämpar fortfarande med att bestämma huruvida de verkligen måste resa.

Vi erbjuder våra kunder stöttning i digital transformation, med väletablerade metoder och verktyg kan vi kartlägga ert nuläge och digitala mognad, vi navigerar tillsammans genom digitaliseringsdjungeln och stakar ut vägen till er framtida destination. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi gör det.