Digitalisera för hållbarhet

Digitalisering och hållbarhet är två områden som det talas mycket om men som få kan definiera och koppla samma. Som vi redan vet så omfattar hållbarhet så mycket mer än bara miljö. Forskningen visar att företag med hjälp av digitalisering och hållbarhet kan öka sin konkurrenskraft på den internationella marknaden. Men hur börjar vi och vad finns det för lämpliga verktyg i detta arbete?


Under frukostseminariet kommer vi att berätta mer om hur du kan implementera digitalisering och hållbarhet i din affärsmodell för att skapa trippelnytta för kund, företag och samhälle. Vi kommer även att presentera en ny teknologi som bidrar till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, samt berätta om hur vi på Authority är med bidrar till hållbar utveckling genom digitalisering.


Agenda:

Frukost serveras 08.00. Seminariet startar 08.20

08.20– 08.50 Hållbar affärsmodellering i praktiken - Hur du skapar trippelnytta
genom digitalisering.
08.50 – 09.10 Ny Teknik för ökad hållbarhet - PIHR lönekartläggning för jämställdhet
09.10 – 09.30 Så är vi med och formar framtidens hållbara och digitala arbetsmarknad -Vårt samarbete med Kodcentrum

 

Om talarna
Scarlett Roa är vice vd på Authority med ansvar för tjänsterna inom affärsarkitektur och innovationsledning. Scarlett utbildar i bl.a. Design Thinking, hållbar affärsmodellering och innovationsledning.


Magnus Drogell är grundare och VD på PIHR, ett HR Techbolag som erbjuder Europas effektivaste lönekartläggningsmjukvara. PIHR syfte är att varje dag bidra till ett mer jämställt Europa, där hela arbetsmarknadens kompetens har lika ersättning för lika arbete.


Kristoffer Lindén arbetar med utveckling på Authority och mycket erfaren inom webb-och applikationsrelaterade system. Kristoffer är med och leder Authoritys interna hållbarhetsarbete med sikte på jämställdhet och jämlikhet inom programmering.

 

 

17 maj 2018

Kontakta oss