Hur kan UX stärka affären?

Det är en fråga vi ibland får från företag som förbisett värdet av en bra användarupplevelse. För att bli framgångsrik och hävda sig i dagens konkurrens är det viktigt att ta fram en lösning som är anpassad efter kundernas behov. Då kan företag bli mer träffsäkra i kampanjer, inspiration och produktvisning, undvika friktioner som resulterar i eventuella avhopp eller minskar lojalitet, samt veta vilka prioriteringar som ska göras för att ge bäst effekt och lönsamhet.

Bra kundupplevelser skapas genom att undersöka era kundgrupper och därmed få nödvändig förståelse för vad det är som driver just dem till konvertering. Företag får ökad förståelse för vad de ska göra för att möta kundernas behov på bästa sätt i och utanför en framtida e-handel eller tjänst. Riktigt bra UX är därför väsentligt för alla företag som vill uppnå önskade affärsmål. För hur ska man kunna skapa en tjänst som kunderna vill använda om man inte har kartlagt deras behov och drivkrafter?

 

17 augusti 2018

Kontakta oss