Kompetensbrist eller kompetensutveckling?

Det är idag fler som lämnar arbetsmarknaden än som inträder. Trenden att fler lämnar än inträder på arbetsmarknaden förutspås fortsätta till och med 2025. Samtidigt utbildar Sverige fler IT-utvecklare än någonsin tidigare, men detta räcker inte. Varje nyexaminerad IT-utvecklare har motsvarande 4,5 jobberbjudande att välja på och enligt en rapport från IT & Telekomföretagens IT-kompetensråd kommer ett underskott på 70 000 personer med IT eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs. Den ökande diskrepansen mellan tillgång och efterfrågan innebär två saker för oss som arbetsgivare, 1) de kommande åren kommer dessa kompetenser bli allt svårare att rekrytera, och 2) våra medarbetare kommer få allt fler jobberbjudanden.

Så hur gör vi då för att behålla våra medarbetare? 

På Authority jobbar vi ständigt med att utmana våra medarbetare, att skapa utrymme för varje enskild individ att fördjupa sina kunskaper samt söka nya. Vi älskar ny teknik och försöker hålla oss ajour med det senaste, en förutsättning för att leverera lösningar av högsta kvalitet till våra kunder. Det är inte alltid helt enkelt inom ett område i konstant utveckling, men för att möjliggöra det använder vi oss av Pluralsight. Pluralsight är en utbildningsplattform där det finns möjlighet att ta del av onlineföreläsningar inom utveckling, IT och design. Vi erbjuder alla anställda ett utbildningsbidrag som kan användas till valfri fördjupning eller breddning inom sitt yrkesområde genom konferenser, föreläsningar eller kurser. En annan viktig parameter är våra plattformsteam. Här samlas vi och diskuterar det senaste inom respektive plattform. Ett forum för kunskapsutbyte som är livsviktigt för att vara i fronten inom vår bransch. Våra kodkvällar är en annan del av hur vi arbetar med kompetensutveckling och kunskapsglädje. Att träffas utan krav på leverans och att få möjligheten att utveckla något utan givna ramar främjar kreativitet – det är ofta då de bästa idéerna föds. Men i slutet av dagen är ändå utvecklingsplanen det viktigaste vi har. En plan där vi arbetar med individuella mål anpassade efter intresse och behov. Något att falla tillbaka på, där vi ser att alla är på rätt väg. 

Så ja, det kommer bli svårare att rekrytera och jobberbjudandena kommer bli fler. Men genom ständig utveckling, utmaning och stimulans bygger vi ett team som står stadigt när kompetensbristen blåser förbi oss.

Kontakta oss