Integritetspolicy Authority AB

<p>Vi p&aring; ADACA Authority AB (&rdquo;F&ouml;retaget&rdquo;) v&auml;rnar om den personliga integriteten och r&auml;tten att ha kontroll &ouml;ver sina personuppgifter. I v&aring;r Integritetspolicy har vi sammanst&auml;llt hur vi anv&auml;nder informationen vi har om dig och hur vi arbetar f&ouml;r att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Du kan ocks&aring; l&auml;sa hur du kan g&aring; tillv&auml;ga om du vill veta vilken information vi har om dig.</p> <h2>Personuppgifter vi samlar in</h2> <p>Authority AB inh&auml;mtar uppgifterna i f&ouml;rsta hand direkt fr&aring;n dig som kund. Exempel p&aring; personuppgifter vi samlar in &auml;r ditt namn och kontaktuppgifter till dig s&aring; som mobiltelefonnummer och e-postadress. F&ouml;retaget kan komma att uppdatera dina uppgifter fr&aring;n andra offentliga register, s&aring; som SPAR, om det &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att uppr&auml;tth&aring;lla god registerv&aring;rd. Authority AB registrerar, eller kan komma att registrera, dina personuppgifter i samband med:</p> <ul> <li>Anm&auml;lan till en tj&auml;nst som erbjuds via de olika plattformar som Authority AB erbjuder</li> <li>N&auml;r du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer p&aring; webbplatsen&nbsp;</li> <li>Om du kontaktar oss via e-post, telefon, v&aring;ra webbplatser och social media</li> <li>Om du anm&auml;ler dig till F&ouml;retagets nyhetsbrev</li> <li>Ditt bes&ouml;k p&aring; v&aring;ra webbplatser och app, inklusive men inte begr&auml;nsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbl&auml;sartyp som anv&auml;nds f&ouml;r bes&ouml;ket</li> </ul> <h2>Insamling med samtycke</h2> <p>Genom att du fyller i ett samtyckesformul&auml;r p&aring; hemsidan (ex. prenumerera p&aring; nyhetsbrev, ta del av erbjudanden) samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) f&aring;r anv&auml;ndas i marknadsf&ouml;ringssyfte f&ouml;r den tj&auml;nst som exponeras i anslutning till d&auml;r du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar &auml;ven in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att b&auml;ttre kunna anpassa v&aring;r marknadsf&ouml;ring till dig. N&auml;r du bes&ouml;ker v&aring;r hemsida samtycker du &auml;ven till att vi f&aring;r l&auml;gga cookies, b&aring;de s&aring; kallad f&ouml;rstaparts- och tredjepartscookies p&aring; din dator. S&aring;dana cookies f&ouml;ljer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsf&ouml;ring som baseras p&aring; ditt beteende.</p> <h2>Hur vi anv&auml;nder insamlad information</h2> <p>F&ouml;retaget behandlar personuppgifter i huvudsak f&ouml;r de &auml;ndam&aring;l som anges nedan, samt f&ouml;r de eventuella ytterligare &auml;ndam&aring;l som anges vid insamlingstidpunkten:</p> <ol> <li>F&ouml;r att fullg&ouml;ra best&auml;llningar av tj&auml;nster via en av de plattformar som erbjuds av F&ouml;retaget</li> <li>M&ouml;jligg&ouml;ra god kundservice, som att hantera dina f&ouml;rfr&aring;gningar, r&auml;tta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har beg&auml;rt, ex. nyhetsbrev</li> <li>Uppgifter om best&auml;llning av tj&auml;nst lagras och analyseras, samt ligger till grund f&ouml;r erbjudanden och rabatter samt marknadsf&ouml;ring av b&aring;de generell och riktad karakt&auml;r</li> <li>F&ouml;r att kunna administrera kundprofiler, genomf&ouml;ra analyser samt marknadsunders&ouml;kningar</li> <li>F&ouml;r systemadministration och f&ouml;r att ta fram statistiska data om v&aring;ra anv&auml;ndares beteende och m&ouml;nster (detta sker p&aring; aggregerad niv&aring; och ingen enskild person identifieras)&nbsp;</li> <li>F&ouml;r att genom analys av ditt beteende p&aring; v&aring;ra webbplatser och app utveckla, leverera och f&ouml;rb&auml;ttra v&aring;ra produkter och tj&auml;nster</li> <li>Personuppgifter anv&auml;nds &auml;ven vid analys f&ouml;r att utf&ouml;ra segmentering/profilering, f&ouml;r att kunna utveckla riktade erbjudanden och tj&auml;nster</li> <li>F&ouml;r att skicka dig information och marknadsf&ouml;ring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktv&auml;gar s&aring;som t.ex. sociala medier d&aring; du har en aktiv kundrelation med oss</li> <li>F&ouml;r att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tj&auml;nster som vi tror kan vara av intresse f&ouml;r dig. Observera att du n&auml;r som helst kan tacka nej till denna marknadsf&ouml;ring</li> <li>F&ouml;r att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tj&auml;nster baserat p&aring; vad andra med liknande beteendem&ouml;nster har intresserat sig f&ouml;r, vad du har valt f&ouml;r tj&auml;nst, tittat p&aring; och visat intresse f&ouml;r</li> <li>F&ouml;r att hj&auml;lpa oss att utveckla v&aring;r webbplats och app att vara mer anv&auml;ndbara och f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra din anv&auml;ndarupplevelse av de plattformar som erbjuds via F&ouml;retaget genom att kunna anpassa visningen av tj&auml;nsterna till den enhet som anv&auml;nds, ex. f&ouml;r att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om f&ouml;r&auml;ndringar i v&aring;ra villkor och policyer och information som kan l&auml;mnas ut</li> <li>Vi kan dela med oss av information till andra f&ouml;retag som behandlar data p&aring; v&aring;ra v&auml;gnar f&ouml;r att vi ska kunna utf&ouml;ra v&aring;ra tj&auml;nster, t.ex. analys, distribution eller andra tj&auml;nster f&ouml;r att uppr&auml;tth&aring;lla och till&auml;mpa v&aring;ra anv&auml;ndarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid h&ouml;g s&auml;kerhet och sekretess.</li> </ol> <p>F&ouml;retaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med f&ouml;retag som uppr&auml;tth&aring;ller samma skyddsniv&aring; som inom EU/EES genom att till exempel ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield &ouml;verenskommelsen mellan EU och USA.</p> <h2>Om cookies</h2> <p>N&auml;r du anv&auml;nder v&aring;r webbplats och app kan det h&auml;nda att personuppgifter samlas in via till exempel cookies. Detta g&ouml;rs dock endast via ett separat samtycke. D&aring; lagras informationen om din anv&auml;ndning och vilka sidor som bes&ouml;ks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling s&aring;som operativsystem, webbl&auml;sarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid bes&ouml;k p&aring; v&aring;ra webbplatser d&auml;r v&aring;ra tj&auml;nster tillhandah&aring;lls, kan olika tekniker anv&auml;ndas f&ouml;r att k&auml;nna igen dig i syfte att l&auml;ra oss mer om v&aring;ra anv&auml;ndare. Detta kan ske direkt eller genom anv&auml;ndning av teknik fr&aring;n tredje part. Om du &ouml;nskar bli gl&ouml;md p&aring; v&aring;r webbplats s&aring; t&ouml;mmer du dina cookies p&aring; v&aring;r webbplats enligt instruktioner ifr&aring;n den webbl&auml;sare du anv&auml;nder. Cookie-filen &auml;r passiv och ligger mest d&auml;r f&ouml;r att g&ouml;ra upplevelsen av v&aring;r sida s&aring; bra f&ouml;r dig som m&ouml;jligt, och eftersom v&aring;ra hj&auml;rtan klappar lite extra f&ouml;r just anv&auml;ndbarhet s&aring; &auml;r detta viktigt f&ouml;r oss.</p> <p>Om du inte vill acceptera cookies kan din webbl&auml;sare st&auml;llas in s&aring; att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje g&aring;ng en webbplats beg&auml;r att f&aring; lagra en cookie. D&aring; kommer du f&ouml;r varje sidh&auml;mtning att f&aring; upp den kortfattade informationen om cookies. I din webbl&auml;sares inst&auml;llningar kan du st&auml;lla in vilka cookies som ska till&aring;tas, blockeras eller raderas.</p> <h2>R&auml;ttslig grund, lagring och gallring av personuppgifter</h2> <p>I och med att du l&auml;mnar uppgifter till F&ouml;retaget ger du din till&aring;telse till att F&ouml;retaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tj&auml;nst du k&ouml;pt samt behandlar de angivna personuppgifterna f&ouml;r angivna &auml;ndam&aring;l. Som legal grund f&ouml;r behandling kommer F&ouml;retaget att h&auml;nvisa till uppfyllande av avtal, ber&auml;ttigat intresse eller samtycke. Om F&ouml;retaget anv&auml;nder sig av ber&auml;ttigat intresse som grund, kommer det endast att g&ouml;ras i de syften som angetts ovan.</p> <p>Observera att du n&auml;rsomhelst kan &aring;terkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, f&ouml;r kontaktuppgifter se rubriken S&aring; kontaktar du oss.</p> <p>Behandlingen sker enligt g&auml;llande lagstiftning och inneb&auml;r att personuppgifter inte bevaras under en l&auml;ngre tid &auml;n vad som &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt med h&auml;nsyn till &auml;ndam&aring;len med behandlingen. F&ouml;retaget kommer att lagra dina personuppgifter s&aring; l&auml;nge du &auml;r kund hos oss. I marknadsf&ouml;ringssyfte anv&auml;nds inte information som &auml;r &auml;ldre &auml;n 3 &aring;r. Detta inneb&auml;r rent praktiskt att uppgifter gallras ut d&aring; de inte l&auml;ngre &auml;r aktuella eller n&ouml;dv&auml;ndiga f&ouml;r analyser eller direktmarknadsf&ouml;ring f&ouml;r de &auml;ndam&aring;l som de har samlats in f&ouml;r. Viss information kan beh&aring;llas l&auml;ngre d&aring; det kr&auml;vs pga. andra lagkrav, som ex. bokf&ouml;ringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid h&ouml;g s&auml;kerhet och sekretess.</p> <h2>Dina r&auml;ttigheter och val</h2> <p>Du har r&auml;ttigheter n&auml;r det g&auml;ller dina personuppgifter och du har m&ouml;jlighet att p&aring;verka din information och vad som sparas. F&ouml;retaget kommer p&aring; eget eller kundens initiativ att r&auml;tta uppgifter som uppt&auml;cks vara felaktiga. Du kan &auml;ven n&auml;rsomhelst beg&auml;ra att dina uppgifter raderas eller att dess anv&auml;ndning begr&auml;nsas genom att kontakta oss (f&ouml;r kontaktv&auml;gar se rubriken S&aring; kontaktar du oss). Om du anser att dina r&auml;ttigheter inte respekteras av oss f&aring;r du g&auml;rna kontakta F&ouml;retaget eller s&aring; kan du h&ouml;ra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).</p> <p>Du kan n&auml;r som helst avst&aring; fr&aring;n att ta emot marknadsf&ouml;ringskommunikation fr&aring;n oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig fr&aring;n vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du &auml;r alltid v&auml;lkommen att kontakta v&aring;r kundtj&auml;nst f&ouml;r att f&aring; hj&auml;lp att tacka nej till v&aring;r kommunikation.</p> <p>Du kan, en g&aring;ng per &aring;r kostnadsfritt, erh&aring;lla information om vilka personuppgifter som &auml;r registrerade, genom att skriftligt beg&auml;ra ett s.k. registerutdrag fr&aring;n Authority AB.</p> <h2>L&auml;nkar till andra webbplatser</h2> <p>I h&auml;ndelse av att v&aring;r webbplats inneh&aring;ller l&auml;nkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, &auml;r dessa l&auml;nkar endast f&ouml;r informationssyfte. Eftersom F&ouml;retaget saknar kontroll &ouml;ver inneh&aring;llet p&aring; dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi d&auml;rf&ouml;r inte f&ouml;r dess inneh&aring;ll. F&ouml;retaget ansvarar inte heller f&ouml;r skador eller f&ouml;rluster som skulle kunna uppst&aring; vid anv&auml;ndning av dessa l&auml;nkar.</p> <h2>S&aring; h&auml;r kontaktar du oss</h2> <p>F&ouml;r ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har fr&aring;gor, &auml;r du v&auml;lkommen att kontakta oss p&aring;:</p> <p>Authority AB<br /> Brunnsgatan 13<br /> 113 38 Stockholm<br /> hej@authority.se</p> <p>Denna integritetspolicy g&auml;ller fr&aring;n och med 2020-11-18</p>