Röda Korset

Röda Korset tar digitaliseringen på allvar. Därför initierades ett digitaliseringsprogram under 2018, med syfte att skapa en digital närvaro av absolut högsta klass. 

I ett pressmeddelande skriver Röda Korset:

"Vi ser ett behov av att växla upp frågan kring digitalisering för att bli ännu effektivare och snabbare, med tydligt användarfokus som ska göra det lättare för användarna. Det ska göras genom en modernare digital närvaro, som engagerar alla dem som på olika sätt vill bidra, eller ta del av Röda Korsets viktiga verksamhet."

För att uppnå detta kommer Röda Korset genomföra ett digitaliseringsprogram med visionen om en sammanhållen och proaktiv digital plattform, som möter dagens behov och tar höjd för framtiden. Uppdraget har gått till digitalbyrån Authority i samarbete med kommunikationsbyrån Intellectra Corporate.

Vi valde Authority och Intellecta Corporate tack vare sina erfarenheter och kompetenser, då vi tror att de kompletterar, förstår och utmanar Röda Korsets organisation och behov, på ett sätt som gör att vi inom de närmsta åren kan ta stora utvecklingskliv mot en modern och digital organisation som på allvar drar nytta av digitaliseringens möjligheter."

Arbetet kommer att starta under våren 2018 och från Authoritys sida ser vi mycket fram emot ett samarbete med en av Sverige, och världens, viktigaste hjälpsorganisationer.

Kontakta oss