Sail Arena

Tusentals svenskar kappseglar, men saknar en gemensam plattform för tävling och klubbadministration. Därför storsatsade Svenska Seglarförbundet på Sailarena, en digital lösning som utvecklats av Authority och som ska förenkla och förbättra för både seglare och klubbar.

Över hundratusen svenskar är medlemmar i Svenska Seglarförbundet, som är en av ett sjuttiotal specialidrottsförbund i Sverige. Med 350 klubbar, 16 distrikt och 70 klassförbund finns ett stort behov av att skapa gemensamma lösningar som förenklar administrationen och ger medlemmar användarvänliga funktioner. Därför väljer man att satsa på Sailarena, en digital tävlingskalender för kappsegling, med avancerad funktionalitet men enkelt och tydligt att använda.

- Äntligen har vi tagit steget och startat utvecklingen av ett skräddarsytt system för segelsporten. Målet är att Sailarena skall skapa enkelhet och effektivisering för både seglare, klubbar och förbund, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör/sportchef på Svenska Seglarförbundet.

Med tusentals funktionärer och deltagare runt om i landet var det önskvärt att skapa ett verktyg där det är enkelt att både anmäla sig och hantera administrationen, via ett användarvänligt och enkelt gränssnitt. Hittills har mycket av detta skötts via pappersarbete och egna lokala, vilket har inneburit mycket arbete för både funktionärer och medlemmar.

Authority har varit med sedan första skisserna och tillsammans med teamet på Svenska Seglarförbundet utformat den nya digitala lösningen, som är byggd på Episervers plattform. Utmaningen har varit att bygga ett system som möter den komplexa logiken inom kappseglingsvärlden, avseende kopplingar mellan olika roller, regler och villkor. Tack vare en genomgripande förstudie, där alla användarresor (UX) och roller identifierades och kartlades, kunde projektet få en tydlig bild av vilka behov och funktioner som Sailarena behövde innehålla på alla olika nivåer. Till exempel kommer all betalning att ske via systemet, en efterlängtad funktion, som kommer att underlätta för de ideella funktionärerna som hanterar till exempel deltagaravgifter.

Kontakta oss