Design & UX

Design handlar om mer än yta. Bra design bidrar till ökad förståelse, när rätt budskap når rätt mottagare.

Inzoomad bild på ett bord där två personer ser ut att arbeta. Papper, pennor och en dator är utspridda på bordet.

En bra användarupplevelse (det vi kallar UX) är både intuitiv och bidrar till användarnytta. Det stärker ditt varumärke och påverkar dina användare och kunders tillit, trovärdighet och lojalitet. Beteendet förändras i takt med den digitala utvecklingen. Att lära känna din målgrupps behov, mål och tekniska förutsättningar är därför avgörande. För att samla in denna information använder oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Under den kvantitativa datainsamlingen upptäcker vi beteenden och mönster. Och under de kvalitativa användarstudierna förstår vi varför användarna agerar på ett visst sätt.

Nästa steg är att visualisera dina målgrupper i olika digitala kanaler. Ett arbete som i sin tur leder till idéutveckling, skisser och framtagning av konkreta koncept tillsammans med dig som kund. Vi ser till att ta ett helhetsgrepp om hela din digitala närvaro. Och att skapa lösningar som både ditt företag och dina kunder kommer att älska. På riktigt.

Märta är utomhus på en livfull gata. Hon ler och har en svart blus med stora gula blommor.

Gillar du användbarhet i snygg förpackning?

Tveka inte att höra av dig. Oavsett om det gäller ett kortare projekt eller ett längre samarbete. En bra början brukar vara att höra av sig till Märta. Så ser hon till att boka ett möte med dig och dina kollegor. 

Märta Gottvall

VD