Matomo lanserar Looker Studio Connector

Matomo släppte den 2:a februari 2024 äntligen en smidig koppling till Google Looker Studio. Detta gör att möjligheten att kombinera data från olika källor vilket skapar större möjligheter att ta informerade beslut, samtidigt som visualiserings-möjligheterna blir mycket större.

Den eviga frågan som kommer från kunder som vill lämna Google Analytics för Matomo, har länge varit ”Har Matomo några bra Dashboards”. Där svaret alltid varit, nja, inte direkt. Finns massa olika kopplingar och verktyg, men de kräver mycket teknisk kunskap och är inte så smidiga.

Nu är svaret äntligen, ja!

Genom denna integration mellan Matomo och Looker Studio, kan företag kombinera och analysera data från olika källor. Webbanalys, marknadsföring, försäljning och mer.

Men är det bara guld och gröna skogar. Näpp!

Här listar vi några för- och nackdelar med denna lösning.

Fördelarna med Looker Studio:

 1. Kombinerad analys:
  Genom att integrera Matomos data med Lookers verktyg kan användare skapa mer omfattande och djupgående analyser genom att kombinera data från olika källor och få en helhetsbild av sin verksamhet.

 2. Avancerad visualisering:
  Looker erbjuder avancerade visualiseringsfunktioner som möjliggör skapandet av interaktiva rapporter och dashboards, vilket gör det lättare för användare att förstå och kommunicera sina insikter.

 3. Skalbarhet och flexibilitet:
  Med Lookers flexibla plattform kan företag anpassa analysprocessen efter sina specifika behov och skala upp efter behov när deras verksamhet växer och utvecklas.

 

Nackdelar med Google Looker Studio:

 1. Dataskydds- och integritetsfrågor:
  Eftersom Looker Studio samlar in och analyserar data från olika källor, inklusive personuppgifter, kan det finnas en risk för dataskydds- och integritetskränkningar om användarna inte hanterar och skyddar data korrekt. Detta kan leda till potentiella överträdelser av GDPR.

 2. Risk för oavsiktlig dataexponering:
  Med den avancerade analys- och visualiseringsfunktionaliteten i Looker Studio finns det en risk att användare oavsiktligt exponerar känslig data genom att dela eller publicera rapporter eller dashboards. Om åtkomstkontroller och behörighetsinställningar inte konfigureras korrekt kan detta leda till oavsiktlig dataexponering och potentiella överträdelser av GDPR:s principer för dataskydd och sekretess.

 3. Bristande transparens och spårbarhet:
  En annan potentiell nackdel med Google Looker Studio ur ett GDPR-perspektiv är bristen på transparens och spårbarhet i datahanteringsprocessen. Det kan vara svårt för organisationer att tydligt spåra och dokumentera hur data samlas in, behandlas och används inom plattformen, vilket kan göra det utmanande att upprätthålla GDPR:s krav på ansvarighet och dokumentation. Detta kan i sin tur öka risken för att organisationer inte kan visa efterlevnad av GDPR vid eventuella revisioner eller kontroller från tillsynsmyndigheter.
Putte sitter vid sitt skrivbord. Han ler självsäkert och håller upp en hand mot hakan. Hans skägg är stort och lockigt. Svart-vitt foto.

Vill du veta mer?

För mer information om hur vi kan hjälpa till med övergången från Google Analytics till Matomo, kontakta Putte Arvfors.

Putte Arvfors

Digital analytiker, SEO