Migrera från Google Analytics till Matomo

Med vår djupa expertis inom digital analys och dataskydd, har vi engagerat oss i att informera våra kunder om riskerna med att använda Google Analytics.

Ett M (som i Matomo)

Vårt val är Matomo, en webbanalysplattform som ger liknande funktioner som Google Analytics, men med fokus på användarnas integritet och dataskydd.

Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige (IMY) har utfört en noggrann granskning av att antal företags användande av Google Analytics och funnit flera allvarliga överträdelser av GDPR. Dessa överträdelser inkluderar bristande samtycke från användare, otillräcklig information om datainsamling och delning samt bristande möjligheter för användare att kontrollera sin data. Beslutet att bedöma Google Analytics som ej förenligt med GDPR kommer som ett stort steg för att skydda användarnas integritet och stärka efterlevnaden av dataskyddsförordningarna.

Matomo har blivit en föredragen alternativ lösning för företag som vill upprätthålla analysfunktionerna samtidigt som de respekterar användarnas integritet och uppfyller GDPR-kraven. Matomo tillåter företag att samla in och analysera data på sina egna servrar i stället för att dela data med tredje part. Det ger företag fullständig kontroll över sina data och eliminerar risken för att bryta mot dataskyddsförordningarna.

Med vår gedigna erfarenhet av att hantera övergången från Google Analytics till Matomo, har vi arbetat tätt med våra kunder för att smidigt migrera deras analysverksamhet. Vi guidar dem genom processen, från att skapa en migreringsstrategi till att implementera Matomo och anpassa det efter deras specifika behov.

Putte sitter vid sitt skrivbord. Han ler självsäkert och håller upp en hand mot hakan. Hans skägg är stort och lockigt. Svart-vitt foto.

Vill du veta mer?

För mer information om hur vi kan hjälpa till med övergången från Google Analytics till Matomo, kontakta Putte Arvfors.

Putte Arvfors

Digital analytiker, SEO