Ett lyckat webinar om direktiv kring tillgänglighet

Vårt webinar tillsammans med Optimizely gällande Tillgänglighetsdirektivet blev en succé.

En man står upp med en liten bebis vilande på axeln. I sin lediga hand håller mannen en mobiltelefon.

Det är tydligt att så många vill veta mer vad det innebär och vad man bör tänka på. Nu kan du också se det i efterhand.

Tillgänglighetsdirektivet är tänkt att standardisera de viktigaste produkterna och tjänsterna för funktionsnedsatta. Men vad betyder egentligen det här för dig som privat aktör? Vilka är förväntningarna och hur väl rustade är företagen idag för den nya lagen? Allt detta tar vi upp och går bland annat igenom:

  • Vad innebär den nya lagen och hur påverkar den ditt företag?
  • Undersökning av några av Sveriges största e-handlare där vi tar tempen på hur väl de står upp mot de kommande lagkraven
  • Konkreta tips på hur du säkerställer en inkluderande och tillgänglig webbplats

På Authority har vi arbetat länge med användarcentrerade lösningar och tillgänglighet. Tack vare lång erfarenhet av den här typen av uppdrag kan vi hjälpa er med utveckling och anpassning som möter krav och rekommendationer. Det leder dessutom till förbättrad sökoptimering, fler användare och ökad konvertering. Att ha ett inkluderande perspektiv som en självklar del i sitt digitala arbete och i utvecklingen av sin affär är idag mer aktuellt än någonsin. Framgångsrikt tillgänglighetsarbete handlar om att få teknik, pedagogik och innehåll att samverka. Genom att då tillgodose alla användares behov oavsett förmåga är vad inkludering och tillgänglighet ytterst handlar om.