Så hjälpte vi Barncancerfonden

Barncancerfonden är Sveriges enskilt största finansiär av barncancerforskning. De fyller också en viktig funktion för att öka kunskapen om barncancer och ger stöd till drabbade barn och deras föräldrar.

En smartphone som visar en webbsida från Barncancerfonden. Bakgrunden är en man som bär ett barn på sina axlar och går mot en vacker soluppgång.

För att finansiera ändamålen krävs stora ekonomiska resurser, så en av Barncancerfondens utmaningar är att hitta nya vägar att nå fram till människors hjärtan. Under 2014 samlade Barncancerfonden in 275 miljoner kronor, och under 2017 var målsättningen 350 miljoner kronor. 

Som ett led i att nå insamlingsmålet sökte Barncancerfonden en leverantör som kunde ta ett helhetsansvar för utvecklingen av den publika webbplatsen. I praktiken innebar detta att ansvaret för projektledning och kravanalys skulle flyttas från Barncancerfonden till leverantören. På så vis skulle de få möjlighet att renodla sin roll som beställare och fortsätta att utvecklas som kravställare. Valet av leverantör föll på Authority, och hösten 2014 inledde vi vårt samarbete. 

Vår roll i har bland annat varit att i agil anda omvandla Barnancersfondens verksamhetskrav till förslag inom design och teknik, samt tillsammans utveckla dem till leveranser i en iterativ process. 

Utmaningar och mål 

Barncancerfondens webbplats utgör idag en betydande del av Barncancerfondens totala IT-budget. Förutom insamlingsmålet, har målet med upphandlingen varit att sänka timkostnaden för utveckling och förvaltning av webbplatsen där utmaningen har legat i att höja effektiviteten kring webbutvecklingen så att varje enskilt projekt kan utföras till så låg kostnad som möjligt. 

Samarbetet inleddes med att följande mål sattes upp: 

  • Fortsatt utveckling som agil beställare 
  • Ökad förutsägbarhet i leveranser för webbplatsen 
  • Säkerställt värde av övriga digitala investeringar 
  • Kostnadseffektivisering av utvecklingsprojekten 

 

Vi jobbade med agil kravställning och genomförde sprintleveranser som till slut gav Barncancerfonden deras nya insamlingsplattform. Teamet bestod även av kravställare från Barncancerfonden och vi stöttade dem i deras beställning till att göra val som gav rätt resultat. 

Insamlingsmålet uppfylldes 

En ny modern teknisk arkitektur infördes som gjorde det möjligt för Barncancerfonden att addera och växla kringliggande system med mycket liten påverkan på den centrala insamlingsplattformen och vi gav därmed Barncancerfonden en enhetlig lösning som lätt kan skalas. Resultatet blev att Barncancerfonden under 2017 samlade in över 400 tkr. Därmed uppnåddes insamlingsmålet på 350 mkr med råge. 

En investering behöver konstant kärlek och omsorg och och vi fortsätter kontinuerligt att att analysera datan för att hela tiden kunna optimera och utveckla lösningen till att bara bli bättre och bättre.

Märta är utomhus på en livfull gata. Hon ler och har en svart blus med stora gula blommor.

Nyfiken på oss?

Tveka inte att höra av dig. Oavsett om det gäller ett kortare projekt eller ett längre samarbete. En bra början brukar vara att höra av sig till Märta. Så ser hon till att boka ett möte med dig och dina kollegor. 

 

Märta Gottvall

VD