Tillgänglighet

Att ha ett inkluderande perspektiv, som en självklar del i sitt digitala arbete och i utvecklingen av sin affär, är viktigare än någonsin. Hög tillgänglighet är en förutsättning för god användarupplevelse.

En man håller upp en smartphone en bit från örat. Han blundar och ser ut att lyssna på något.

EU:s Webbtillgänglighetsdirektiv trädde i kraft för offentlig sektor 2018, med syfte att öka webbplatsers och appars tillgänglighet. Inför 2025 skärps lagkraven ytterligare för att även omfatta produkter och tjänster. 

Vad handlar tillgänglighet om?

Digital tillgänglighet handlar om att optimera förutsättningarna för effektiv kommmunikation och interaktion. Det sker genom att säkerställa att användarna kan uppfatta, förstå och hantera ett digitalt gräsnsnitt oavsett situation eller förutsättning. De mänskliga förmågorna blir därför ytterst centrala och följande principer grundläggande:

  • Möjligt att uppfatta - Information och funktioner i ett användargränssnitt måste presenteras på sätt som alla kan uppfatta.
  • Möjligt att förstå - Informationen och hanteringen av användargränssnittet måste vara lättförståelig.
  • Möjligt att hantera - Användargränssnittets funktioner och navigering måste vara hanterbara för alla.
  • Tekniskt robust - Innehållet måste följa standarder för att kunna tolkas tillförlitligt av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Resultatet av att leva upp till dessa pricniper är att ingen användare är begränsad att ta del av gränssnittet, alla användare är inkluderade, även sökmotorer. Att leva upp till kraven om tillgänglighet, att inkludera, säkerställer därmed även grundläggande SEO och ökad spridning.

Mer om digital tillgänglighet

I Sverige finns numera en egen myndighet som ansvarar för driva på arbetet med digital tillgänglighet mot ett hållbart samhälle som möter framtidens behov. I deras uppdrag ligger även att säkerställa att all offentlig service  är tillgänglig för alla. På deras webbplats finns väldigt mycket värdefull information att ta del av kring att arbeta tillgänglighet, men även kring direktiv och lagar.

Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i separat fönster)

Inkludering konverterar

Genom att ha hjälpt större företag och organisationer, som tidigt måste följa de direktiv och lagkrav som finns, kan vi på Authority hjälpa ditt företag när ni behöver implementera effektiva lösningar och vill sätta användarupplevelsen i fokus. 

Förutom att ett kontinuerligt arbete med inkludering och tillgänglighet hjälper användare med störst behov, skapas automatiskt ett mervärde för alla typer av användare, detta inkluderar sökmotorer. Effekten blir alltså förbättrad sökoptimering, fler användare, ökad spridning och konvertering.

Att ha ett inkluderande perspektiv som en självklar del i sitt digitala arbete och i utvecklingen av sin affär är därför idag mer aktuellt än någonsin. Framgångsrikt tillgänglighetsarbete handlar om att få teknik, pedagogik och innehåll att samverka. Genom att tillgodose alla användares behov oavsett förmåga garanteras en hög och intuitiv användarupplevelse.

 

Mer om inkludering & tillgänglighet hos Authority

Att ha ett inkluderande perspektiv som en självklar del i sitt digitala arbete och i utvecklingen av sin affär är idag mer aktuellt än någonsin. Framgångsrikt tillgänglighetsarbete handlar om att få teknik, pedagogik och innehåll att samverka. Genom att tillgodose alla användares behov oavsett förmåga garanteras en hög och intuitiv användarupplevelse.

På Authority har vi arbetat länge med användarcentrerade lösningar och tillgänglighet. Tack vare lång erfarenhet av den här typen av uppdrag kan vi hjälpa er med utveckling och lösningar som möter krav och rekommendationer. Effekten blir dessutom förbättrad sökoptimering, fler användare och ökad konvertering. 

Märta är utomhus på en livfull gata. Hon ler och har en svart blus med stora gula blommor.

Tänk tillgänglighet för en ökad affär!

Tveka inte att höra av dig. Oavsett om det gäller ett kortare projekt eller ett längre samarbete. En bra början brukar vara att höra av sig till Märta. Så ser hon till att boka ett möte med dig och dina kollegor. 

Märta Gottvall

VD