Ett år kvar, är din webbplats redo att möta lagkraven?

Den 28 juni 2025 träder Tillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige. Detta EU-direktiv, som nu blir svensk lag, syftar till att säkerställa att digitala tjänster och produkter är tillgängliga för alla. Här är sex steg för att hjälpa er igång med arbetet att förbereda din organisation för de nya kraven.

Ett tjugotal personer interagerar med väldigt stora digitala enheter och automater. Tre sitter i rullstol, två använder vit käpp. På två stora skärmar visas en EU-flagga. Illustration.
En AI-genererad illustration

Vad är Tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet (EU) 2019/882 fastställer krav på tillgänglighet för en rad konsumentnära produkter och tjänster. Det syftar till att förbättra tillgången för alla och skapa en mer inkluderande digital miljö. Lagen kommer att gälla för många typer olika typer av digitala och elektroniska produkter och tjänster.

Vem påverkas av direktivet?

Användare

Alla användare kommer påverkas positivt av att de digitala tjänster som omfattas blir mer intuitiva och enkla att använda.

Leverantörer av produkter och tjänster

Företag inom både offentlig och privat sektor som erbjuder produkter och tjänster till konsumentmarknaden måste säkerställa att deras digitala tillgångar uppfyller de fastställda tillgänglighetskraven. Detta inkluderar tillverkare, importörer, distributörer och tjänsteleverantörer.

Produkter och tjänster

De webbplatser och tjänster som omfattas kommer påverkas genom förbättrade förutsättningar till kommunikation och interaktion.

Hur kan du förbereda dig?

Det är viktigt att påbörja arbetet med tillgänglighetsanpassning i god tid före lagens ikraftträdande. Här är sex steg som hjälper er att komma igång:

1. Involvera alla medarbetare

 • Tillgänglighetsarbete är ett teamwork, det involverar alla olika roller från ansvariga produktägare, producenter av innehåll, redaktörer och utvecklingsteam. 

2. Informera och skapa medvetenhet

 • Informera om de nya kraven och säkerställ att alla i organisationen engagerar sig och förstår vikten av att alla deltar i arbetet.

3. Skapa en överblick av ert nuläge

 • Vilken kunskap och kompetens har vi hos våra medarbetare?
 • Vilka av våra system och tjänster omfattas? 
 • Vad behöver vi för att lyckas leva upp till kraven?
 • Genomför en första tillgänglighetsanalys och provtryck din webbplats, app eller andra digitala tjänst för att identifiera tillgänglighetsproblem.

4. Sätt en strategi, definiera mål och ta fram en actionplan för arbetet

 • Arbetet behöver samordnas och koordineras på många olika plan och underlättas av drivas mot tydliga delmål.
 • Var medveten om att arbetet med tillgänglighet är kontinuerligt, det är inget vi gör en gång och sen är vi klara.

5. Utbilda personalen

 • Säkerställa att alla medarbetare utifrån sina roller har den kompetens de behöver.

6. Sätt igång

 • Det viktigaste av allt, sätt igång och börja. Börja prata internt och externt, våga uttala frågorna som uppstår, det är din affär och dina kunder det handlar om.
 •  Första frågan är enkel, ställ den högt: Är det vi gör nu tillgängligt?

Genom att följa dessa steg förbättrar du användarupplevelsen för alla dina kunder, vilket kan leda till ökad lojalitet och bättre affärsresultat. (Du undviker även evenutella juridiska påföljder.)

Att anpassa gränssnitt och tjänster i en digitala närvaro enligt riktlinjerna och rekomendationer kan kännas som en både svår och stor uppgift. Känns det svårt att komma igång, be om hjälp!

Experthjälp och coachning

För att hjälpa till med övergången erbjuder vi tjänster som tillgänglighetsanalys, rapporter och åtgärdslistor samt workshops för att säkerställa att din organisation uppfyller de kommande kraven. Kontakta oss för mer information eller för en analys av din befintliga webbplats.

Inkludering & tillgänglighet med Authority

Att ha ett inkluderande perspektiv som en självklar del i sitt digitala arbete och i utvecklingen av sin affär är idag mer aktuellt än någonsin. Framgångsrikt tillgänglighetsarbete handlar om att få teknik, pedagogik och innehåll att samverka. Genom att tillgodose alla användares behov oavsett förmåga garanteras en hög och intuitiv användarupplevelse.

På Authority har vi arbetat länge med användarcentrerade lösningar och tillgänglighet. Tack vare lång erfarenhet av den här typen av uppdrag kan vi hjälpa er med utveckling och lösningar som möter krav och rekommendationer. Effekten blir dessutom förbättrad sökoptimering, fler användare och ökad konvertering.