Tillgänglighetsdirektivet

År 2025 kommer lagen som motverkar digitalt utanförskap träda i kraft. Den kommande lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet.

En backspegel på en vindruta. I spegeln syns delvis en ung persons ansikte.

Tillgänglighetsdirektivet är tänkt att standardisera de viktigaste produkterna och konsumentnära tjänsterna på marknaden. Direktivet omfattar hårdvara, mjukvara, webb och tjänster.

 

Vad är det som gäller och när?

Senast i juni 2022 måste EU:s medlemsländer översätta och anta direktivet i sina nationella lagar. Till skillnad från tidigare direktiv gäller Tillgänglighetsdirektivet nu även för privata företag som säljer produkter eller tjänster som ses som viktiga på marknaden för oss konsumenter. Lagen träder i kraft i juni 2025 och heter "Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet".

 

Om lagar och direktiv på regeringen.se och digg.se

Authority om tillgänglighetsdirektivet 

Allt om tillvänglighetsdirektivet (webbinarium juni 2022)

 

Inkludering & tillgänglighet med Authority

Att ha ett inkluderande perspektiv som en självklar del i sitt digitala arbete och i utvecklingen av sin affär är idag mer aktuellt än någonsin. Framgångsrikt tillgänglighetsarbete handlar om att få teknik, pedagogik och innehåll att samverka. Genom att tillgodose alla användares behov oavsett förmåga garanteras en hög och intuitiv användarupplevelse.

På Authority har vi arbetat länge med användarcentrerade lösningar och tillgänglighet. Tack vare lång erfarenhet av den här typen av uppdrag kan vi hjälpa er med utveckling och lösningar som möter krav och rekommendationer. Effekten blir dessutom förbättrad sökoptimering, fler användare och ökad konvertering.