OM AUTHORITY

Digital affärsnytta och glödande engagemang

Vi är en fullservicebyrå i Stockholm som är specialister på digital affärsnytta. Trygga av många års erfarenhet och med passion för framtiden hittar vi alltid lösningar som gör skillnad för våra kunder.

Vi har den stora byråns kompetens och bredd: här jobbar några av Sveriges bästa systemutvecklare sida vid sida med seniora kommunikationsstrategier, UX-designers och SEO-specialister. Samtidigt är vi inte större än att vi tar oss an alla våra kunder med samma glödande engagemang.

Vi löser problem med insikter, innovation och hjärta, och drivs av att leverera digital lösningar som är en fröjd att använda – och gör er framgångsrika.

VÅRA TJÄNSTER

DET VI GÖR ALLRA BÄST:

 • DIGITAL STRATEGI

  Vi vet att förändrade kundkrav, ny konkurrens och teknik som ständigt utvecklas kan upplevas som en utmaning. Men lugn, bara lugn! Vi hjälper er att se möjligheter, anpassa er till framtiden och ta rätt beslut för att uppnå era affärsmål.

  När vi tar fram en digital strategi utgår vi från era långsiktiga mål, marknadsinsikter, kundinsikter och en kartläggning av era viktigaste kundresor. Informationen ger oss en tydlig bild av var ni befinner er idag, vart ni ska och vad som krävs för att ta er dit. En genomtänkt och väl förankrad digital strategi ger en tydlig riktning för både kreativitet och teknik.

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av digitaliseringsresor och djup kunskap i hur marknaden och människors beteenden förändras i takt med teknikutvecklingen. Detta, i kombination med vårt enorma teknikintresse, gör att de digitala strategier vi arbetar fram tillsammans med våra kunder håller i längden.

  Vi lämnar er såklart inte när den digital strategin är på plats och det är dags att göra verklighet av planerna – nu sätter vi spaden till marken och lägger grunden för en bra användarupplevelse med hjälp av smart design.

  Vill du veta mer

  Kontakta Märta om hur vi kan hjälpa dig

  bild på Märta
  Märta Gottvall, COO
 • UTVECKLING & FÖRVALTNING

  Vi älskar teknik, och att visa hur ni kan använda den för att nå era mål. I valet av rätt teknik finns en enorm potential, och med avtramp i strategi och användarinsikter tar vi fram rätt lösning för er.

  I vårt utvecklarteam finns både systemarkitekter med lång erfarenhet och nya förmågor med näsa för de senaste teknikerna. Tillsammans har vi kompetens med både bredd och spets och har utvecklat allt från e-handelsplattformar till lönekartläggningssystem och digitala insamlingsbössor. Vi arbetar med flera olika plattformar och är specialister på bland annat Episerver, Umbraco och Litium.

  Ni kan känna er trygga med att vi finns med er under hela resans gång, oavsett var i utvecklingsfasen ni befinner er. Våra förvaltningsavtal förser er med support, underhåll, proaktiv rådgivning, analys och optimering av er lösning. Vi erbjuder dedikerade support-team där samma personer följer med er hela vägen från projektfasen och framåt.

  Vill du veta mer om UTVECKLING & FÖRVALTNING?

  Kontakta Markus om hur vi kan hjälpa dig

  bild på Markus
  Markus Thorén, Systemarkitekt
 • DESIGN & UX

  Design är inte bara hur något ser ut, utan hur det faktiskt fungerar. Med en bra användarupplevelse (UX) som är intuitiv och kommunicerar rätt budskap till rätt mottagare skapas användarnytta. Det stärker ert varumärke och påverkar samtidigt kritiska områden såsom tillit, trovärdighet och lojalitet.

  Beteendena hos era användare och kunder förändras i takt med den digitala utvecklingen. För att lära känna era användare och vad de har för behov, mål och tekniska förutsättningar använder vi oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla in information. Under den kvantitativa datainsamlingen upptäcker vi beteenden och mönster hos användarna och under de kvalitativa användarstudierna förstår vi varför användarna gör på ett visst sätt.

  När vi lärt känna just era användare hjälper vi er att visualisera de målgrupper som ni vill nå i era digitala kanaler. Vi går sedan från att samla data och analysera till att idéegenerera, skissa och ta fram konkreta koncept. Under hela arbetet arbetar vi tätt ihop med såväl våra utvecklare som dig som kund.

  Vi tar alltid ett helhetsgrepp över er digitala närvaro och skapar lösningar som gör er framgångsrika och som era kunder kommer att älska – på riktigt.

  Vill du veta mer om UX?

  Kontakta Therese om hur vi kan hjälpa dig

  bild på Therese
  Therese Hellström, AD
 • ANALYS, SEO & OPTIMERING

  Datadrivna beslut är vägen till både nya affärsmöjligheter och nöjda kunder. Vi hjälper er att samla rätt sorts data, sätta smarta mål och arbeta strategiskt med analys och optimering.

  Första steget i vårt arbete med webbanalys är alltid att säkerställa kvaliteten på den befintliga datainsamlingen. I denna fas gör vi en ”health check” av era Google Analytics-konton och övriga analysverktyg. Här går vi igenom era befintliga konfigurationer och spårningar för att säkerställa att den inkommande datan är korrekt.

  Nästa steg är att säkra användbarheten i mätningen – mäter vi rätt saker? Det gör vi genom att ta fram KPI-ramverk, där utvalda mättal från era digitala kanaler mappas mot era verksamhetsmål och era målgruppers behov. Ramverken skapar förutsättningar att ta datadrivna beslut kring marknadsföring och utveckling samt löpande följa upp insatser och kampanjer utifrån hur de presterat utifrån era uppsatta mål.

  Vi kan hjälpa dig med både skräddarsydda analyslösningar och enklare nulägesanalyser. Vi erbjuder även analyspaket där vi gör djupanalyser av era nyckelflöden och kundbeteenden. Vill ni arbeta löpande med analys tar vi fram analysrapporter där vi mäter, analyserar och optimerar er lösning för att uppnå ökad effekt över tid.

  Oavsett var ni befinner er idag så hjälper vi er att förvandla data till värdefulla insikter och börja jobba datadrivet på riktigt.

  Vill du komma igång med analys?

  Då har Putte ett par erbjudanden som vi tror kan passa dig!

  Putte är vår expert inom Analys och SEO
  Putte Arvfors, Digital analytiker, SEO
Med stolthet presenterar vi

Några av våra kunder <3

Vill du veta mer

Är du nyfiken på oss och vill prata mer om ett projekt eller ett samarbete?
Kontakta Jonas eller Märta så pratas vi vidare eller bokar ett möte.

bild på Jonas
Jonas Lundqvist
VD & Sälj
070 796 04 02